Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

 • Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések (orvosi rtg. állatorvosi rtg. ipari rtg.) létesítésével kapcsolatos teljes körű sugárvédelmi szaktanácsadás. Teljes körű engedélyeztetési eljárás előkészítése.

 • Zárt sugárforrásokkal működő mérő és szabályozó berendezésekkel kapcsolatos szaktanácsadás. Zárt sugárforrások zártságának ellenőrzése. Szaktanácsadás sugárvédelemmel, radioaktív anyagok használatával kapcsolatban. Környezeti ionizáló sugárzás vizsgálata.

 • Ionizáló sugárzás mérésére alkalmas mérőműszerek forgalmazása és egyes típusoknak a kalibrálása.

 • Zárt sugárforrások munkatartóból való kiszerelése és szállításra való

(izotóptemető) előkészítése.

 • Építő anyagok természetes radioaktív tartalmának meghatározása.

 • Ionizáló sugárzással kapcsolatos – Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott – szakértői tevékenység.

 • Sugáregészségügyi kockázatbecslés.

 • Műszer illetve gépkönyvek magyar nyelvre való fordítása.

 • Sugárvédelmi mérőműszerek kalibrálása.

 • Nem ionizáló sugárzások – transzformátor állomás, mobil telefon,

mikrohullámú antennák/adók, nagyfrekvenciás berendezések – mérése.

 • Alap- ill. bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyamok rendezése és lebonyolítása.