Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések (orovosi röntgen, állatorvosi röntgen, ipari röntgen) létesítésével kapcsolatos teljes körű sugárvédelmi szaktanácsadás, az 2/2022 (IV.29.) OAH rendeletben leírtak szerint.

Teljes körű engedélyeztetési eljárás előkészítése.

Vállaljuk:

Engedélykérelem elkészítését
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat elkészítését
Sugárvédelmi Leírás elkészítése
ATDR rendszer kezelését

Zárt sugárforrásokkal működő mérő és szabályozó berendezésekkel kapcsolatos szaktanácsadás.

Zárt sugárforrások zártságának ellenőrzése.
Szaktanácsadás sugárvédelemmel, radioaktív anyagok használatával kapcsolatban. Környezeti ionizáló sugárzás vizsgálata.
Zárt sugárforrások munkatartóból való kiszerelése és szállításra való (izotóptemető) előkészítése.

Építő anyagok természetes radioaktív tartalmának meghatározása.

Ionizáló sugárzással kapcsolatos – Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott – szakértői tevékenység.

Sugáregészségügyi kockázatbecslés.

Inis Szolgáltató Kft.